Pored ostalih usluga, The Language Studio Vam nudi i usluge prevođenja i lektorisanja.

 

*Trenutno nudimo sledeće usluge:

  • Engleski→Nemački i Nemački→Engleski
  • Engleski→Srpski Srpski→Engleski
  • Nemački→Srpski i Srpski→Nemački

 

 

USLUGE PREVOĐENJACENA (RSD) / po prevodilačkoj strani*
TEKSTOVI KOJI NISU STRUČNI
Engleski/Nemački → srpski700
Srpski → engleski/nemački900
Engleski → nemački i obrnuto1500
STRUČNI TEKSTOVI
Engleski/Nemački → srpski1.000
Srpski → engleski/nemački1.300
Engleski → nemački i obrnuto2000
USLUGE LEKTORISANJACENA (RSD) / po prevodilačkoj strani*
TEKSTOVI KOJI NISU STRUČNI
Tekstovi na srpskom500
Tekstovi na engleskom/nemačkom800
STRUČNI TEKSTOVI
Tekstovi na srpskom700
Tekstovi na engleskom/nemačkom1000

 

*Za sve gore pomenute usluge važi naplaćivanje po standardnoj prevodilačkoj strani = 1800 karaktera sa razmakom.

**Ukoliko se radi o velikom broju stranica, moguće je usklađivanje cene. Za više informacija, kontaktirajte nas.