The Language Studio je centar koji širi znanje. Stvoren s idejom da ponudi vrhunske i sveobuhvatne usluge u oblasti obrazovanja, TLS predstavlja upravo ono što je potrebno učenicima današnjice – dostupnost kvalitetnih usluga, fokus na realnom učenju jezika, i što je najvažnije – posvećen, prijateljski nastrojen i, pre svega, stručan profesorski kadar.

Nakon otvaranja u oktobru 2014. godine i samo sa engleskim jezikom u ponudi, prva godina je obeležila proširivanje usluga na nove strane jezike, ali i na dopunske časove i časove pripreme za polaganje završnog ispita iz srpskog jezika i matematike. Već tokom prve školske godine stvorili smo zavidnu bazu polaznika od kojih neki i dalje pohađaju svoje kurseve sa željom da unaprede znanje, održe nivo komunikacije ili polože ispit za zvanični sertifikat.

Kako bi se obezbedio napredak svakog učenika, podrška profesora i kvalitetan rad u malim grupama su ključni. Naše grupe ne broje više od 6 polaznika, s tim da preporučujemo da 4 učenika bude maksimum, ukoliko uslovi to dozvole. U tako maloj i neposrednoj radnoj atmosferi, vrlo je lako napredovati uz dovoljnu dozu samoinicijative. Naši profesori insistiraju na korišćenju jezika kroz razgovore o temama koje su zanimljive i važne polaznicima, vežbajući novo gradivo uz slikovito i kreativno objašnjavanje, a sve s ciljem da se razviju samopouzdanje, kritičko razmišljanje i snažne komunikacione veštine kod svakog polaznika.

U našem Centru, svaki kurs je podređen Vama. Nastava se kroji i usklađuje prema Vašim potrebama kako bismo zajedno došli do cilja koji ste zacrtali. Pored grupnih časova, nudimo Vam i individualnu nastavu uživo ili preko interneta (Skype, Google Hangouts/Meet, Viber). Na kraju svakog kursa, polaznicima se uručuje sertifikat koji svedoči o uspešnom završetku kursa.

 

 

Pridružite nam se! Preskočite prepreke, unapredite znanje i progovorite!

The Language Studio