Časovi

Kakvi se sve tipovi časova nalaze u ponudi?

  • Dopunski časovi za decu osnovne/srednje škole
  • Priprema za kontrolni/pismeni zadatak
  • Dopunski časovi za studente
  • Priprema za polaganje ispita na fakultetu
  • Priprema za razgovor za posao
  • Spremanje za držanje prezentacije/govora/pregovora
  • Bilo koji drugi razlog za uzimanje jednog ili više časova

Individualni časovi

60 min1500 RSD po času
90 min2200 RSD po času
120 min2800 RSD po času
+ 400 RSD za svakih dodatnih 30 minuta

Grupni i polugrupni časovi

2 učenika60 min1000 RSD po učeniku
2 učenika90 min1500 RSD po učeniku
3 učenika60 min800 RSD po učeniku
3 učenika90 min1100 RSD po učeniku
4 učenika60 min650 RSD po učeniku
4 učenika90 min850 RSD po učeniku
+ 300 RSD po učeniku za svakih dodatnih 30 minuta