Prevodilačke i lektorske usluge

Višegodišnje iskustvo je u našim rukama (i prstima)

Pored časova i kurseva stranih jezika, TLS centar nudi i usluge prevođenja i lektorisanja.
U ponudi su prevođenje na srpski, engleski, nemački i ruski.

Cene se prave u odnosu na jednu prevodilačku stranicu koja iznosi 1800 karaktera (računajući razmake).

Običan tekst se odnosi na beletristiku, pisma, mejlove, web-tekstove i slično.
Stručan tekst podrazumeva potvrde, tehničke tekstove (medicinske, pravne, tehnološke, tehničke, itd.) i slično.

Prevod na srpski jezik

običan tekst800 RSD/prevodilačka stranica
stručan tekst1200 RSD/prevodilačka stranica

Prevod na strani jezik

običan tekst1000 RSD/prevodilačka stranica
stručan tekst1600 RSD/prevodilačka stranica

Reference i preporuke

Chip Card / Symphony / Heres / BCool IT / Drop Sensei / Neros