Strani jezici

  • Engleski (opšti, stručni)
  • Nemački (opšti, za lekare, za medicinare)
  • Ruski (opšti, stručni)
  • Srpski kao strani (Serbian as foreign)